Firma "ALU-STAR" informuje, że z dniem 01.01.20201 r nie posiada podpisanych żadnych Umów Konsorcjum.