Nasza oferta skierowana do klientów indywidualnych, firm oraz instytucji publicznych.

Oferujemy:

  • Odbiór i utylizację następujących rodzajów odpadów:
  • złomu stalowego
  • metali nieżelaznych
  • makulatury
  • tworzyw sztucznych w postaci folii, butelek PET oraz innych materiałów
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • Utylizację akumulatorów
  • Utylizację odpadów niebezpiecznych
  • Oraz usługi transportowe